Sabtu, 17 November 2012

KATA NAMA      Kata Nama Am 

Perkataan yang digunakan untuk menyebut nama bagi orang, benda, tempat dan binatang secara umum.

Contoh:

Orang    : pelukis, mekanik,doktor
Benda    : belimbing, kipas, gambar
Tempat  : sekolah, pasar, rumah
Binatang: ular,badak,buaya

    Kata Nama Khas

Perkataan yang digunakan untuk menyebut nama bagi orang, benda, tempat dan binatang secara khusus.

Contoh:

Orang    : Ismail, Kah Keng, Jimmy
Benda    : Dumex, Mingguan, Didikku, Vitagen
Tempat  : Kota A Famosa, Universiti malaya
Binatang: Si Comel, Sang Kancil, Pak belalang.
Pedoman

Kata Nama Am


  • Huruf pertama pada setiap kata nama am mesti dimulai dengan huruf kecil, kecuali pada awal ayat. 


Kata Nama Khas


  • Huruf pertama pada setiap kata nama khas mesti dimulai dengan huruf besar.